Byens Hus – en tidslinie

2001 – 2002:
Jelling Kommune udarbejder planer om fornyelse af Jelling Midtby, hvori indgår ideer til et Kulturhus ”Byens Hus”.

28. december 2002:
Beslutningen om på privat initiativ at arbejde på at skabe Byens Hus tages til en julefrokost.

1. oktober 2003:
Stiftende generalforsamling i Gang i Midtbyen.

10. oktober 2003:
Jelling Kommune bevilger 50.000 kr. til udarbejdelse af projektoplæg.

November 2003:
Gang i Midtbyen sætter 2 arkitekter til at udarbejde forslag med huset beliggende på den grund hvor Den Jyske Sparekasse ligger nu.

19. marts 2004:
35 interesserede diskuterer indhold i Byens Hus på Kongernes Jelling.

Efteråret 2004:
Nyt projekt placeret på Møllegrunden præsenteres. Jelling Kommune anfører i bemærkningerne til budgettet for 2005 at projekt Gang i Midtbyen vil søges prioriteret.

10. februar 2005:
Jelling Sparekasse meddeler, at den vil skyde 2 mill. kr. i projektet.

Marts 2005:
Jelling Kommune meddeler, at den vil skyde 2.5 mill. kr. i projektet. Heraf udgør de 1,5 mill. kr. købet af den nordlige del af Møllegrunden, hvor huset nu tænkes placeret.

Efterår 2005:
Jelling Kommune afsætter 2,5 mill. i budgettet for 2006 til projektet.

Januar 2006:
Tegningen af et nyt projekt påbegyndes med Rambøll som bygherrerådgiver og RUM som 13 arkitekter. Forventet ibrugtagning af huset i maj 2007.

Februar 2006 :
GIM præsenterer kulturhusprojektet for borgmester og ledende embedsmænd i Ny Vejle Kommune med henblik på at få biblioteket placeret i Byens Hus.

Foråret 2006:
Byrådet i Vejle Kommune beslutter at undersøge mulighederne for at etablere et nyt bibliotek samt borgerservice i Byens Hus.

22. april 2006:
Kulturhuscafé i Gormshallen hvor de første 150.000 kr. af private midler indsamles.

Efterår 2006:
Der indgåes en samarbejdsaftale mellem GIM og Vejle Kommune om etablering af bibliotek og borgerservice i Byens Hus.

3. december 2006:
Jelling Sparekasse indskyder yderligere 1 mill. kr. i projektet og giver 500.000 kr. til Jellings borgere som et tilskud til projektet.

Juni 2007:
Ny udgave af Byens Hus er færdigtegnet og materialet sendes til myndighedsbehandling hos Vejle Kommune.

Foråret 2008:
I forbindelse med lokalplanarbejdet foregår der talrige diskussioner mellem GIM, Vejle Kommune, Stiftet, Kulturarvstyrelsen og den kongelige bygningsinspektør. De kirkelige og statslige myndigheder ville ikke acceptere husets placering og hvide farve.

Efteråret 2008:
Tegningen af den 6. udgave af Byens Hus påbegyndes.

April 2009:
Byggeriet sendes i udbud.

4. september 2009:
1. spadestik på byggeriet af Byens Hus.

10. oktober 2010:
Byens Hus indvies.