Kursus – Gotisk skrift

14 feb 2011 / 14:00

Kan du læse gotisk håndskrift?
Hvis ikke, er her måske noget for dig!

Lokalhistorisk Arkiv i Jelling er blevet opfordret til at starte en læsegruppe for slægtsforskere og andre, for hvem dokumenter skrevet med gotisk skrift er uundgåelige kilder til afdækning af slægtens liv og færden.

Arkivet i Jelling vil mandag den 14. februar kl. 14, byde velkommen til interesserede i Byens Hus. Vi har allieret os med Inger Lund fra Vejleegnens Slægtshistoriske Forening, der hjælper flere læsegrupper på arkivet i Vejle med at få lært at læse de svære bogstaver.
Det er tanken at Inger Lund hjælper læsegruppen i gang, hvorefter gruppen arbejder videre på egen hånd.
Henvendelse om yderligere oplysninger fås på Lokalhistorisk Arkiv/Jelling bibliotek på tlf.: 7681342 eller e-mail: mh@vejlebib.dk