Hvordan skal vi håndtere klimaet?

30 okt 2017 / 19:30

Som konservativ miljøminister og EU-kommissær fik Connie Hedegaard ofte spørgsmålet: Hvad har du tænkt dig at gøre ved klimaet? Gennem hele sin karriere har hun forsøgt at løse de hurtigt voksende klimaforandringer og udfordringer, som vi står over for de kommende år. Kom og hør hende give sit bud på, hvordan vi kan møde klimaudfordringerne.

connie-hedegaard

I dette foredrag taler Connie Hedegaard om, hvordan vi på en succesfuld måde kan forene klima-udfordringerne, den stigende befolkning på kloden og den vækst, som vi har brug for. Hvad kan politikerne og erhvervslivet gøre? Og hvad skal vi alle som ansvarlige borgere gøre?

Connie Hedegaard fortæller personligt og veldokumenteret om en af tidens helt store udfordringer – hvis ikke den største.

I 2011 rundede vi syv mia. mennesker på Jorden. I følge FN’s skøn, (World Population Prospects 2017) runder vi otte mia. mennesker i 2023. Verdens tre største udledere af drivhusgasser – Kina, EU og USA – bidrager sammenlagt med over halvdelen af klodens emissioner, mens de 100 lande i bunden kun tegner sig for 3,5 procent, viser World Resources Intitutes (2013-) tal over udslippet af CO2-ækvivalenter. Top-10 udleder næsten 75 procent af det globale udslip. Energiproduktion har været den klart største CO2-kilde i adskillige år og stod for 72 procent af verdens udledninger i 2013.

Arrangementet holdes i Auditoriet på UCL, Jelling. Entré kr. 75,-

Billetter kan bestilles på https://vejlebib.dk/arrangementer/arrangementer-voksen/hvordan-haandtere-klimaet

I samarbejde med ”Vi planlægger i fællesskab”